Trang web The Meadow Gamuda thuộc quyền sở hữu của ông Trần Khoa , là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thông qua chính sách bảo mật này, xác định cách chúng tôi xử lý thông tin mà https://themeadowgamudaland.top/ thu thập, đồng thời cung cấp lý do tại sao chúng tôi lại thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn. Do đó, bạn phải đọc chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web The Meadow. Chúng tôi chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết về sự bảo mật và an toàn của dữ liệu đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập là gì?

Khi bạn truy cập The Meadow, chúng tôi sẽ thu thập một vài thông tin nhất định từ thiết bị của bạn, như thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một vài cookie đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web, chúng tôi thu thập thông tin từ từng trang web hoặc sản phẩm cụ thể mà bạn truy cập, loại trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã dẫn bạn đến trang web và cách bạn tương tác với trang web.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn?

Ưu tiên số một của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu người dùng hạn chế, chỉ ở mức độ tối thiểu để duy trì trang web. Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng nhằm xác định những trường hợp lạm dụng tiềm tàng và thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web. Thông tin thu thập tự động không được sử dụng theo cách khác nhằm xác định bất kỳ người sử dụng cụ thể nào của hệ thống.

Bạn có thể truy cập trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất cứ thông tin nào cho ai đó nhằm xác định bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số chức năng của trang web hoặc bạn muốn nhận bản tin của trang web để cung cấp các thông tin khác bằng cách điền vào biểu mẫu, bạn phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho trang web, chẳng hạn như email, họ, tên, địa chỉ của bạn, quốc gia cư trú, địa chỉ, số điện thoại di động.

Quyền của bạn

Nếu bạn là công dân Châu Âu, bạn có những quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

  • Quyền được bảo vệ.
  • Quyền truy cập.
  • Quyền sửa chữa.
  • Quyền xoá bỏ.
  • Quyền hạn chế xử lý.
  • Quyền về độ bất biến của dữ liệu.
  • Quyền phản đối.
  • Các quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân Châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để hoàn thành các giao dịch mà chúng tôi đã có với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt hàng thông qua trang web) hoặc theo cách khác để thúc đẩy lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được nêu ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn không được truyền bên ngoài Châu Âu, bao gồm cả Canada và Mỹ.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang web khác không phải chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những trang web khác như vậy hoặc các quy định về quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn ra khỏi trang web của chúng tôi và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của các trang web có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên trang web trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ trước việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi giữ các biện pháp bảo vệ dân sự, kỹ thuật và pháp lý thích hợp nhằm bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi trái phép và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong phạm vi kiểm soát và lưu trữ của trang web. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo việc truyền tải dữ liệu thông qua Internet hoặc mạng không dây.

Tiết lộ pháp lý

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất cứ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, ví dụ như để đáp ứng khi hầu toà hoặc thủ tục pháp lý tương tự và khi chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Vấn đề này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi cho bất cứ thắc mắc nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn vui lòng gửi email trong phần đăng ký của website: https://themeadowgamudaland.top/.